KH kiểm tra lại, xét lên lớp, nhập học năm học 2021- 2022

KH kiểm tra lại, xét lên lớp, nhập học năm học 2021- 2022

Lượt xem:

[...]
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2021 – 2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2021 – 2022

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN, NĂM HỌC 2018 – 2019

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN, NĂM HỌC 2018 – 2019

Lượt xem:

[...]
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 7+8/2018 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 9+10/2018

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 7+8/2018 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 9+10/2018

Lượt xem:

SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                    Số: 53/KH-PBC                                           Krông Năng, ngày 29 tháng 8 năm 2018 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 7+8/2018 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 9+10/2018     Đánh giá công tác chuyên môn tháng 7+8/2018: Những mặt làm [...]
Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học

Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học

Lượt xem:

Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học [...]