Các Video hướng dẫn về công tác tổ chức thi TH THPT năm 2021

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Các Video hướng dẫn về công tác tổ chức thi TH THPT năm 2021
Loại tài nguyên
Tên tập tin
Loại tập tin
Dung lượng -1
Ngày chia sẻ 30/06/2021
Lượt xem 172
Lượt tải 0
Xem tài liệu Xem Online
Tải về

http://c3hongduc.daklak.edu.vn/cac-video-tom-tat-huong-dan-nghiep-vu-thanh-tra-giam-sat-coi-thi-nhan-dien-thiet-bi-cong-nghe-cao-vi-pham-quy-che-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2021.html