Giới thiệu

Trường THPT Phan Bội Châu được thành lập ngày 09/8/1991 theo quyết định số: 346/QĐ-UB của UBND tỉnh Đắk Lắk. Có tên gọi là trường phổ thông cấp 2-3 Krông Năng. Năm học 1991 – 1992 trường chỉ có 08 giáo viên cấp 3 và 69 học sinh lớp 10 được chia thành 02 lớp.

Ngày 25/4/1998 trường được đổi tên thành trường phổ thông trung học Phan Bội Châu theo Quyết định số: 674/1998/QQD-UB của UBND tỉnh Đắk Lắk, đồng thời với việc tách bậc học THPT ra khỏi THCS.

Do số lượng học sinh của nhà trường liên tục tăng, Ngày 17/11/2005 trường THPT Phan Bội Châu được tách ra và thành lập thêm trường THPT Lý Tự Trọng đặt Tại Công ty cà phê 49 thuộc địa bàn xã Phú Xuân và đến ngày 16/4/2007 trường lại được tách và thành lập mới trường THPT Nguyễn Huệ đạt tại xã Eatoh. Đến ngày 24/02/2010 trường có tên gọi mới là trường THPT Phan Bội Châu theo Quyết định số: 489/QĐ-UBND của tỉnh Đắk Lắk.

Hiện nay trường THPT Phan Bội Châu cơ bản giải quyết được tình trạng quá tải để tập trung cho việc nâng cao chất lượng giáo dục. Có Đảng bộ với 04 chi bộ trực thuộc, năm học 2018 – 2019 trường có 1180 học sinh với 32 lớp và 88 CB, GV, CNV được chia thành 08 tổ chuyên môn và 01 tổ Văn phòng.