LỤC THỊ TUYẾN – THỦ KHOA NGÀNH NGỮ VĂN – ĐHSP TP. HỒ CHÍ MINH

LỤC THỊ TUYẾN – THỦ KHOA NGÀNH NGỮ VĂN – ĐHSP TP. HỒ CHÍ MINH

Lượt xem:

Trong kỳ tuyển sinh vào Đại học năm 2021, nhà trường rất vinh dự và tự hào với gương mặt học sinh người dân tộc thiểu số, gia đình còn gặp nhiều khó khăn vươn lên trong học tập và đạt thành tích Thủ khoa ngành Ngữ văn – ĐHSP TP. Hồ Chí Minh. Gương mặt được nhắc đến là em Lục Thị Tuyến, sinh năm 2003, là người dân [...]