Tài liệu có đáp án Mặt Cầu – Trụ – Nón (Chương 2 Hình Học 12)

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Tài liệu có đáp án Mặt Cầu – Trụ – Nón (Chương 2 Hình Học 12)
Loại tài nguyên Ngân hàng đề thi,
Tên tập tin
Loại tập tin
Dung lượng -1
Ngày chia sẻ 18/11/2018
Lượt xem 1158
Lượt tải 15
Xem tài liệu Xem Online
Tải về

 

STT TÊN ĐỀ  

LINK TẢI:

 

1  

Mặt cầu trụ nón có đáp án – Trần Đình Cư

Phần: Mặt nón

 

 

Nhấn ctrl + chuột trái: http://123link.pro/fAgAecx

 

 

 

2 Mặt cầu trụ nón có đáp án – Trần Đình Cư

Phần: Mặt trụ

 

 

Nhấn ctrl + chuột trái:  http://123link.pro/KwvcZN3

 

 

3  

Mặt cầu trụ nón có đáp án – Trần Đình Cư

Phần: Mặt cầu

 

 

Nhấn ctrl + chuột trái: http://megaurl.in/x1hp4