Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
05/2022 31/05/2022 Thông báo,
3190/BGDĐT-GDĐH 30/07/2021 Công văn về công tác tuyển sinh trong Đại học , Cao đẳng trong tình hình dịch Covid-19
4651/KH - UBND 28/05/2021 Kế hoạch, Kế hoạch 4651/KH - UBND, về tổ chức kỳ thi TN THPT năm 2021 tại tỉnh Đắk Lắk
1318/BGDĐT - QLCL 05/04/2021 Công văn, Công văn 1318 V/v hướng dẫn tổ chức kỳ thi TN THPT năm 2021
15/2020/TT - BGDĐT 26/05/2020 Thông tư, Thông tư 15/2020 về ban hành quy chế thi TN THPT
05/2021/TT - BGDĐT 26/05/2020 Thông tư, Thông Tư 05/2021 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế thi TN THPT năm 2021
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên