Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
15/2020/TT - BGDĐT 26/05/2020 Thông tư, Thông tư 15/2020 về ban hành quy chế thi TN THPT
05/2021/TT - BGDĐT 26/05/2020 Thông tư, Thông Tư 05/2021 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế thi TN THPT năm 2021
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên