Hội nghị Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh

Lượt xem:

Đọc bài viết

Địa điểm: Hội trường nhà trường

Thành phần: Toàn thể CB-GV-CNV và Phó, Trưởng ban đại diện các chi Hội 32 lớp.

Thời gian: 13 giờ 45 phút, thứ 5, ngày 13/9/2018.