TỔ CHỨC THI NGHỀ PT

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trường THPT Phan Bội Châu thông báo về việc thi Nghề PT năm 2018.

  1. Đối tượng: Tất cả học sinh khối 11 trường THPT Phan Bội Châu năm học 2017 – 2018, đã hoàn thành chương trình Nghề PT 105 tiết mà chưa dự thi lấy chứng chỉ nghề PT.
  2. Thời gian: 7 giờ 00 phút, Thứ 7 và chủ Nhật, ngày 06,07/10/2018.
  3. Địa điểm: Trường THPT Phan Bội Châu.