4 ĐỀ FILE WORD CÓ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 2 GIẢI TÍCH 12

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên 4 ĐỀ FILE WORD CÓ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 2 GIẢI TÍCH 12
Loại tài nguyên Ngân hàng đề thi,
Tên tập tin
Loại tập tin
Dung lượng -1
Ngày chia sẻ 15/11/2018
Lượt xem 2235
Lượt tải 240
Xem tài liệu Xem Online
Tải về

ĐỀ FILE WORD KIỂM TRA 1 TIẾT HÀM SỐ MŨ – LOGARIT CÓ ĐÁP ÁN CHẤT LƯỢNG

STT TÊN ĐỀ  

LINK TẢI:

 

1  

Đề 1 có đáp án

 

 

Nhấn ctrl + chuột trái:  http://123link.pro/QswkWv

 

 

2  

Đề 02 có đáp án

 

Nhấn ctrl + chuột trái:   http://123link.pro/Ua6RAm

 

3  

Đề 03 có đáp án

 

Nhấn ctrl + chuột trái:  http://123link.pro/a0knaih

 

 

4  

Đề 04 có đáp án

 

 

Nhấn ctrl + chuột trái: http://123link.pro/PyqH