Hội nghị bàn biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học năm học 2018 – 2019.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập trong năm học 2018-2019. Tạo cơ hội cho giáo viên chia sẽ những kinh nghiệm trong công tác giáo dục, giảng dạy bộ môn của mình với đồng nghiệp. Thực hiện tốt các tiêu chí trong phong trào thi đua năm học 2018-2019.

Chiều ngày 06/9/2018 trường THPT Phan Bội Châu đã tổ chức Hội nghị bàn biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học năm học 2018 – 2019, dưới sự chủ trì của Thầy Phan Ngọc Đài, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường. Sau đây là một số hình ảnh về hội nghị:

Thầy: Phan Ngọc Đài, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu trong Hội nghị và báo cáo chuyên: Đổi mới PPDH theo hướng phát huy tính chủ động tích cực của học sinh và nâng cao mặt bằng CLGD

Thầy: Mai Bá Phương, tổ Trưởng tổ PC-CN-NN, báo cáo chuyên đề nâng cao vai trò GVCN trong công tác định hướng, giáo dục học sinh và cầu nối với GVBM.

Thầy: Tô Đăng Hải, Chủ tịch CĐ, giáo viên Vật lý báo cáo chuyên đề: Tăng cường tổ chức thí nghiệm, thực hành trong dạy bộ môn.

Cô: Mã Thị Luận, tổ Trưởng tổ Sinh – KTNN báo cáo chuyên đề: Phân công công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở tổ bộ môn.

Thầy: Trần Tử Di, tổ Trưởng tổ Ngoại Ngữ báo cáo chuyên đề: Đổi mới công tác kiểm tra đánh giá học sinh đảm bảo công bằng, khách quan và khích lệ học sinh.

Thầy: Mai Công Thành, phó Hiệu trưởng báo cáo chuyên đề: Đổi mới tổ chức công tác tổ chức dạy thêm- học thêm theo yêu cầu học sinh và năng lực giáo viên.

Một số hình ảnh thảo luận góp ý để các đề tài mang tích thiết thực hơn, áp dụng và mang lại hiệu quả cao cho năm học 2018 – 2019.

Thầy: Phan Ngọc Đài, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tổng kết và bế mạc Hội nghị.

Người đưa tin: Hoàng Oanh